Thursday, November 16, 2017

በንግስት ይርጋ ላይ የተፈፀመ ጭካኔ – ጌታቸው ሽፈራው

በንግስት ይርጋ ላይ የተፈፀመ ጭካኔ – ጌታቸው ሽፈራው: መስከረም 5/2009 ዓም ከምሽቱ 1:00 ሳንጃ ከተማ የተያዝኩ ሲሆን ወዲያውኑ እንደተያዝኩ በተፈፀ

በንግስት ይርጋ ላይ የተፈፀመ ጭካኔ – ጌታቸው ሽፈራው

በንግስት ይርጋ ላይ የተፈፀመ ጭካኔ – ጌታቸው ሽፈራው: መስከረም 5/2009 ዓም ከምሽቱ 1:00 ሳንጃ ከተማ የተያዝኩ ሲሆን ወዲያውኑ እንደተያዝኩ በተፈፀ

ግልጽ ደብዳቤ ይድረስ ለአቶ ለማ መገርሳ የኦሮሞ ክልል ፕሬዚደንት – ከፍቅሬ ቶሎሳ ጅግሳ (ፕሮፌሰር)

ግልጽ ደብዳቤ ይድረስ ለአቶ ለማ መገርሳ የኦሮሞ ክልል ፕሬዚደንት – ከፍቅሬ ቶሎሳ ጅግሳ (ፕሮፌሰር): ይድረስ  ለአቶ  ገዱ  አን

ግልጽ ደብዳቤ ይድረስ ለአቶ ለማ መገርሳ የኦሮሞ ክልል ፕሬዚደንት – ከፍቅሬ ቶሎሳ ጅግሳ (ፕሮፌሰር)

ግልጽ ደብዳቤ ይድረስ ለአቶ ለማ መገርሳ የኦሮሞ ክልል ፕሬዚደንት – ከፍቅሬ ቶሎሳ ጅግሳ (ፕሮፌሰር): ይድረስ  ለአቶ  ገዱ  አን

የፀረ ሽብር አዋጁ ሰለባዎች ቤተሰብ – በጌታቸው ሺፈራው

የፀረ ሽብር አዋጁ ሰለባዎች ቤተሰብ – በጌታቸው ሺፈራው: የታወጀበት ቤተሰብ የአቶ አበበ አስፋው[/capt